Posted on

SNAP Hydroponics Training 2022 Schedule sa IPB-UPLB

IPB logo sa IPB, UPLB.

Ang SNAP Hydroponics Training ay opisyal nang nagbabalik ngayong 2022. Ito ang face-to-face na training tungkol sa hydroponic vegetable production sa IPB, UPLB. Ito lang ang training na magbibigay ng pagkakataon sa mga nagsanay na maging isang SNAP Accredited/Authorized Reseller. Hands on, hitik sa impormasyon at kumpleto ang mga materyales. Matitiyak ang kumpyansang kaya ng nagsanay na bumuo at magpatakbo ng sariling SNAP Hydroponics system.

SNAP Hydroponics Training Schedule 2022

Mangyaring mag-subscribe sa Happy Grower’s Channel para sa mga pinakabagong video na tatalakay sa mga bagay na dapat ninyong asahan mula sa training at mga sagot sa mga malimit na tanong ukol sa training.

Wala na po si Doc Boy ngayon sa training dahil nagretiro na po siya matapos ang mabahang panahon ng serbisyo para sa Bayan. May recordings po ako mula sa training ko noong 2018, nung nagtuturo pa si Doc Boy, at palagay ko’y panahon na para akin itong i-review at ibahagi sa inyo.

snap training sa ipb noong 2018
SNAP Hydroponics Training sa IPB noong 2018

Sulit talaga yung training. Kung meron po kayong mga tanong tungkol sa training na ito huwag po kayong mag-atubiling kontakin ako sa:


Yun lang po sa ngayon. Happy growing!