Posted on

Paano Naiiba ang SNAP Nutrients sa Ibang Hydroponic Nutrient Solution?

Pare ng mga bote gn SNAP katabi ng salansan ng seedling plugs at grow boxes.

Lilinawin natin kung paano naiiba ang SNAP nutrients sa ibang hydroponic nutrient solution sa merkado.

Maraming mga lokal at imported na tatak at pormulasyon ng hydroponics nutrient ngayon sa merkado dala na rin ng tuloy-tuloy na pagtaas ng popularidad ng hydroponics sa mga nagdaang taon. Subalit hindi lahat ng ito nga ito ay pare-pareho. Nakalista sa baba ang kung paano natatangi ang SNAP nutrients kumpara sa ibang nutrient solution.

Bago natin talakayin ang mga ito, atin munang balikan ang ilan sa mga kaalamang mahalagang isaalang-alang sa pagpapalaki ng halaman gamit ang hydroponics.

Mineral Nutrient Solution para sa Hydroponics

Ito ang puso ng mga sistemang hydroponics. Ang mineral nutrient solution, tinatawag ring “nutrient solution”, “nutrients”, “nutsol”, ay dinadagdag sa tubig na sinusuplay sa ugat ng mga halamang pinapalaki sa hydroponics. Ito ang nagsusuplay ng nutrients na kailangan ng mga halaman para lumaki. Ang tamang timpla at mataas na kalidad ng nutrient solution ay mahalaga upang magkaroon ng magandang resulta ang pagpapalaki ng halaman gamit ang hydroponics.

pH ng Nutrient Solution

Ang pH ay iskalang ginagamit upang tukuyin ang acidity at basicity ng solution. Ang pH ay maaring magkaroon ng sukat na 0 (zero) hanggang 14. Ang mga solution na may pH na 7 ay tinuturing na neutral—hindi acidic at hindi rin basic.

Upang ma-absorb ng halaman ang nutrients na nasa nutrient solution mahalaga na nasa tamang nibél ang pH ng solution. Sa hydroponics ito ay tipikal na nasa range na 5.5-6.5 sa pangkalahatan. Ang iba’t ibang halaman ay may kanya-kanyang optimal na pH range.

Tsart kung saan nakalista ang pH levels at iba?t ibang nutrients.
Tsart na nagpapakita ng nutrient uptake batay sa pH. Ang pinakaangkop na pH para sa paglaki ng halaman ay nasa pH 5.5-6.5.

Habang ina-absorb ng halaman ang nutrients mula sa nutrient solution, magbabago ang pH nito. Kapag nawala sa tamang range ang pH ng nutrient solution hindi ma-a-absorb ng mga ugat ang nutrients kahit ito ay may sapat na dami pa sa nutrient solution. Napakahalaga na mapanatiling nasa tamang range ang pH ng nutrient solution.

Dekalidad ang SNAP Nutrient Solution for Hydroponics

Noon pang 1999 ang SNAP nutrients. Matagal nang sinasaliksik at patuloy na pinapahusay ang pormulasyon ng SNAP nutrients ng mga siyentipiko ng IPB-UPLB.

‘Di gaya ng ibang nutrient solution na may magkaibang ibang ratio ng nutrient solution para sa madahon at namumungang halaman, ang mahusay na calibration ng SNAP nutrients ay nagbibigay-daan upang magamit ang nag-iisang ratio ng nutrient solution para sa maraming klase ng madahon at mamumungang halaman. Bukod pa rito, ang isa sa pinakamahalagang katangian ng SNAP nutrients ay ang high buffering capacity nito. Ito ay nagbibigay sa SNAP ng kakayahang ma-stabilize ang pH ng nutrient solution.

May Kakayahang Mag-stalibilize ng pH ang SNAP

Dahil high buffering capacity ng SNAP, napipigilan nito ang pagbaba ng pH ng nutrient solution na nagiging daan upang magamit ng nutrient solution nang higit sa isang buwan ng hindi ito pinapalitan o ina-adjust. Ayon sa opisyal na pahayag ng IPB-UPLB:

Sa lahat ng extension materials at mga aktibidad na may kaugnayan sa SNAP HYDROPONICS ang mga may akda/imbentor: Mr. Primitivo Jose A. Santos at Eureka Teresa M. Ocampo ay laging pinapahayag na, …”Di tulad ng ibang nutriyent solusyon sa merkado na nangagailangan ng palagiang pag-monitor ng pH upang itama ang mabilis na pagbaba ng pH, ang paggamit ng SNAP nutriyent solusyon ay nagbabawas ng monitoring dahil sa high buffering capacity nito (pinipigilan ang pagbaba ng pH). Ang natataninging katangian ng SNAP nutriyent solusyon na ito ang nagbibigay-daan upang magamit ang nutriyent solusyon sa sistemang hydroponics nang mahigit sa isang buwan na hindi pinapalitan ang solusyon na ginagamit sa sistema.”

Inisyu ang pahayag upang magamit sa anumang paggagamitan nito. Salamat.

SNAP Commercialization Project , Statement on the pH-stabilizing capability of SNAP (pagsasalin), 18 Pebrero 2021

May Mahusay na Safety Record

Sa mahigit na 20 taon na paggamit ng mga hydroponics grower ng SNAP nutrients wala pang naiiulat na anumang insedente na may kinalaman sa paggamit ng SNAP nutrients. Ito ay sumusuporta sa pagiging ligtas ng SNAP Hydroponics at sa hydroponics sa pangkalahatan.

Bukod pa rito, ang SNAP ay mayroong kalakip na Materials Safety Data Sheet mula noon hanggang ngayon. Ito ay nagkalaman ng mga importanteng impormasyong pangkaligtasan ukol sa SNAP nutrients.

Konklusyon

Natatangi ang SNAP Nutrient Solution for Hydroponics sa mga hydroponic nutrient solution na mabibili ngayon sa merkado ng Pilipinas. Ito ay may mga katangian na ginagawang madali ang pagpapakaki ng halaman sa hydroponics. Ito ay bunga ng mahigit sa 20 taon na pagsasaliksik ng mga siyentipiko. At higit sa lahat ito ay mahaba at mahusay na safety record.

Posted on

Binagong SNAP Setup para sa Pagpapalaki ng Letsugas sa Tag-init

Modified SNAP system with twelve seedling plugs arranged in each grow box.

Letsugas at ang Temperatura Tuwing Tag-init

Ang letsugas ay karaniwang lulamaki sa mga temperatura na may mababang temperatura. Ang mataas na temperatura ay nagpapaaga ng kanilang pamumulaklak at pagpait. Sa tropikal na kapaligran ng Pilipinas ang letsugas ay matagumpay na napalalaki gamit ang hydroponics. Ito ay dahil kahit mataas ang temperatura na nagpapaigsi ng kanilang vegetative period, pinapabilis ng hydroponics ang kanilang paglaki sa maikling vegetative windows na ito na nagreresulta sa pag-abot nila sa nabebentang laki bago pa sila lumipat sa kanilang flowering stage at pumait. Subalit, ang mga buwan ng tag-init ay maaring sobrang maparusa at sa maraming lugar ang SNAP Hydroponics growers ay kailangang gamitin ang kanilang pagkamalikhain upang labanan ang sangit ng tag-init.

5-araw na pagtaya ng panahon sa tag-init para sa Kalakhang Maynila mula sa pambungad na pahina ng PAGASA.
Summertime 5-day weather outlook for Metro Manila

Syempre pa ang pinakamalaking problemang naeenkwentro ng nagha-hydroponics sa tag-init ay ang init. Kayang-kayang lumampas ng 35°C (90°F) ang temperatura ng paligid. Bagama’t marami sa mga halaman ay kayang lampasan ang ganitong temperatura, ang mga halamang lumalaki sa hydroponics ay maaaring pumalpak dahil dito. Malaki ang epekto ng temperatura ng nutriyent solusyon sa paglaki halaman sa hydroponics. Ang mataaas na temperatura ay nagpapaunti ng dissolved oxygen sa solusyon. Naapektohan rin nito ang ibang biyolohikal na proseso sa root system na nagreresulta sa pakauntol ng paglaki at maging ang pagkasira ng pananim.

Isa pang problema tuwing tag-init ay ang matinding sikat ng araw. Ang lakas ng sikat ng araw ay sobrang taas tuwing tag-init na kayang-kaya nitong tumagos sa mga kahon ng styrofoam at binubuhay ang lumot sa nutriyent solusyon. Isyu ito dahil ginagamit ng lumot ang mga sustansya mula sa solusyon.

Ang Binagong Sistema

Binahagi ni Sir Robert Iglesia ng Farm in the City ng Gumaca, Quezon ang kanyang paraan ng pagpapalaki ng letsugas sa mga buwan ng tag-init gamit ang mga materyales na ginagamit sa batayang SNAP Hydroponics setup.

Ang paraan na ito ay gumagamit ng kaparehong paraan ng pagpapatubo ng binhi na nasa manwal ng SNAP. Subalit, sa halip na gumamit lamang ng sapat na growing media upang punuin ang isang ikaapat hanggang isang ikatlong bahagdan ng seedling plug, ating pupunuin ang seedling plug ng growing media at ita-transfer ang malusog na binhi dito. Tapos ang mga seedling plug ay ihahanay ng dikit-dikit sa ibabang bahagi ng grow box.

Ibabang bahagi ng styrofoam box na may plastic lining na naka-tape.
Completed lower half of the grow box.

Aabot ng hanggang dalawampu’t walong (28) seedling plugs ang maaring itanim sa grow box na may batayang laki (20″⨉16″). Tapos, ang working solution ay idadagdag sa grow box. Sisipsip ang growing medium ng working solution at babasain ang kabuoan ng mga seedling plug. Patuloy na ibuhos ang working solution hanggang ang nibel nito ay nasa 2-3 cm ang taas.

Ang pagpuno ng seedling plugs ng growing media ay mag-i-insulate sa root system nang mas mahusay kumpara sa ugat lamang na nakatubog sa nutriyent solusyon. Ang seedling plugs na nakahanay gaya ng nabanggit ay masisilbing parang wick system hydroponics. Hahayaan nitong sumipsip ng working solution ang seedling plugs mula sa ibabang bahagi ng growbox na nagsisilbing lalagyan. Ang dikit-dikit na pagkakahanay ng seedling plugs ay lumilimita sa dami ng ilaw na aabot sa working solution na lalong magbabawas sa temperatura nito at pipigil sa pagdami ng lumot dito.

Ang pag-transpire ng halaman at ebaporasyon ay magpapababa ng nibel ng working solution at dapat itong regular na dagdagan. Pwedeng hayaang maubos ang working solution sa lalagyan at ang seedling plugs ay mananatiling basa. Subalit, huwag na huwag na hahayang matuyo ng medium sa loob ng seedling plugs. Salitang dagdagan ng tubig at working solusyon ang lalagyan. Ito ay dahil may mga nutriyents na naiiwan habang nagta-transpire ang halaman at ang tubig sa working solusyon ay nag-e-evaporate. Ang tuloy-tuloy na pagdagdag ng working solution ay magpapataas ng konsentrasyon ng nutriyent at maaring maging sanhi ng nutrient burn o nutrient imbalance.

Kapag mas malaki na ang mga halaman ng letsugas, limitahan ang seedling plugs sa labing-dalawa kada grow box. Mas mapapadali nito ang pagaasikaso sa kanila at magbibigay din ito ng mas maraming espasyo para sa kanilang paglaki. Ang mas malaking halaman ay mangangailangan ng mas maraming tubig at mangangailangan sa atin ng mas malimit na pagre-refill. Ang paglimita ng bilang ng seedling plugs kada kahon ay maglilimita rin ng water uptake. Limitado pa rin ang ilaw na aabot sa nutriyent solusyon dahil kahit mas layo-layo na ang mga halaman ng letsugas mas malago na ang mga dahon nito.

Ang mga letsugas sa bandang likuran ay mas maliit at mas dikit-dikit kumpara sa mga letsugas sa bandang harapan.
Mga letsugas na pinapalaki sa ganitong paraan.

Karagdagang Bilin

Ang paraang ito ay nangangailangan ng karagdagang pagsubok at ekperimentasyon dahil ang bawat grower ay may kanya-kanyang growing environment. Ang shading net ay malaki ang naitutulong sa mga buwan ng tag-init kung kailan ang matinding sikat ng araw ay maaring makasunog sa dahon ng letsugas. Ang pagpapalaki ng varayti letsugas na may laban sa init ay mariin din na minumungkahi.

Ayan! Kung merong mga katanungan huwag mag-atubiling mag-iwan ng koment sa baba. Muli good luck at happy growing!