SNAP Authorized Resellers

Ang SNAP Hydroponics nutrient solution ay dini-distribute ng mga SNAP Authorized Resellers. Ang mga SNAP Authorized Resellers ay nakilahok at nagkumpleto sa maikling kursong pagsasanay sa SNAP Hydroponics at kayang patuyan ang kakayanan sa pag-set up at pagpapatakbo ng SNAP Hydroponics system. Sila ay nagsanay sa teorétikó at praktikal na aspekto ng hydroponics na may émpasís sa pag-set up at pagpapatakbo ng SNAP Hydroponics system; pagkilala sa iba’t ibang sintomas ng nutrient deficiency at toxicity at basic na mga konsepto sa nutrisyon ng halaman na may kinalaman sa produksiyon ng gulay sa hydroponics.

Ang mga SNAP Authorized Reseller ay awtorisadong bumili ng SNAP Hydroponics nutrient solution mula sa Institute of Plant Breeding (IPB), UPLB upang itindang muli.

Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang listahan ng mga kursong pagsasanay na inaalok ng IPB, UPLB.

Happy growing!