Posted on

Saan Mabibili ang SNAP Nutrient Solution for Hydroponics?

a pair of SNAP Nutrient Solution for Hydroponics bottles.

Zero to Limited Stocks

Dahil sa umiiral na health crisis sa ating bansa nagkaroon ng spike sa demand para sa SNAP Nutrient Solution for Hydroponics. Gayun din, naging skeletal ang work force sa IPB, UPLB at walang dumadating na supply ng materiales dulot ng pinaiiral na Enchanced Community Quarantine.

Mabibili sa mga SNAP Authorized Resellers

Hindi pa commercial product ang SNAP nutrients kaya hindi ito makikita sa mga karaniwang outlets.

Mabibili ang SNAP nutrients sa mga SNAP Authorized Resellers. Sila ay nag-train sa IPB, UPLB at awtorisadong bumili ng SNAP nutrients sa IPB, UPLB ng bultuhan. Sila ay required na mag-set up at mag-maintain ng hydroponics system upang ipamalas ang kanilang natutulan sa SNAP Training. Bilang reseller, sila rin ay nire-require na magbigay tulong at gabay sa mga individual na kanilang pinagbibilhan ng SNAP nutrients.

Ang SNAP nutrients ay mabibili sa halagang Php 200.00 (SNAP A at SNAP B, isang set) sa IPB, UPLB. Limitado sa limang (5) set ang mabibili ng mga hindi SNAP Authorized Reseller.

Marami sa mga SNAP Authorized Reseller ay nagbebenta ng SNAP nutrients sa mga online stores at e-commerce platforms. Para makatiyak na sa SNAP Authorized Reseller bumibili, maari po ninyong hanapin ang kanilang certificate mula sa IPB. Marami sa mga SNAP Authorized Reseller ay sinasama ang kanilang certficate of completion sa pictures ng kanilang product listing.

A picture of Happy Grower?s SNAP completion certificate along with a set of SNAP Hydroponics nutrient solution.
Happy Grower’s SNAP training certificate of completion.

Ang administrator ng website ay walang opisyal na talaan ng SNAP Authorized Reseller. Hindi siya kontektado sa IPB, UPLB at hindi rin siya involved sa research and development ng SNAP nutsol, manufacture ng SNAP nutsol at training ukol sa SNAP.